Jelle Hoekstra

Mijn naam is Jelle. Ik ben ruim 10 jaar trotse militair bij de Luchtmobiele Brigade, de rode baretten van Nederland. Naast deze geweldige baan ben ik vader van twee prachtige dochters en eigenaar van de Fire Power Family B.V. & Fire Power Brewery. Net zoals bij Defensie draait het hier ook om saamhorigheid en trots!
Met de ervaring binnen het Ministerie van Defensie weet ik dat dit dé plek is waar je met saamhorigheid een familie gevoel creëert. Met dit gevoel in je bedrijf ga je de gewenste resultaten sneller halen. Met een HR-achtergrond weet ik hoe belangrijk het is om aandacht te geven aan je medewerk(st)ers. Geef nu die aandacht die ze verdienen en ze zullen voor je door het vuur gaan! 
Wil jij ook de trots van je eigen eenheid of bedrijf terugzien op een van onze unieke pakketten? Centraal staat jouw logo, jouw TROTS! Een van de kernwaarden van zowel de Luchtmobiele Brigade als de Fire Power Family.

Arno Hoekstra

In welke context kan jouw organisatie(s) en het personeel optimaal functioneren en wat kan ik daaraan bijdragen? De kwaliteit van ons leven wordt bepaald door ons vermogen te reageren op alle (ingewikkelde) situaties die we tegenkomen!
In de Verenigde Staten wordt de veranderende, nieuwe, stressvolle wereld samengevat met een overkoepelende term, de VUCA World. VUCA is een acroniem voor Volatility (beweeglijkheid), Uncertainty (onzekerheid), Complexity (complexiteit) en Ambiguity (meerduidigheid). Zij die goed met de VUCA-wereld kunnen omgaan, kunnen nieuwe situaties duiden en anderen de weg wijzen met visie en innovatie.
Dit geldt voor organisaties en de mensen werkzaam binnen organisaties. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? De aard en dynamiek van verandering, de snelheid waarmee deze plaatsvindt, het onvoorspelbare van gebeurtenissen, de complexiteit in de hoeveelheid variabelen, het gebrek aan duidelijkheid, de dubbelzinnigheid van condities, de verwarring tussen oorzaak en gevolg, en de vage realiteit die daarvan het gevolg kan zijn. Het valt niet mee. Organisaties en haar personeel maken hierin dagelijks keuzes.
Ik kan hierin jouw partner zijn. Ik geloof dat hoe je met jezelf en elkaar omgaat, bepalend is voor je welzijn & geluk, effectiviteit en je resultaten. Het herkennen van patronen en ontdekken van een begaanbaar pad, doen een beroep op gevoel voor uitdaging, gevoel voor richting en gevoel voor avontuur. En niet in de laatste plaats op gevoel voor mensen, situaties en omstandigheden. In de dynamiek en complexiteit van externe ontwikkelingen, interne opvattingen en uiteenlopende drijfveren kunnen lijnen en intenties gemakkelijk vervagen. Het gevoel kan ontstaan door de bomen het bos niet meer te zien. Ik kan bijdragen aan het verkrijgen van het juiste inzicht, uitzicht, toezicht en het behouden van een holistisch overzicht.
Concreet betekent dit, met mijn producten en diensten, mensen en organisaties in hun kracht zetten!
Werken aan competenties voor optimaal functioneren. Gezamenlijk werken aan een productieve, bezielende en betekenisvolle organisatie. Daarbij combineer ik gestaafde onderzoeksmethoden met mijn kennis, kunde en track record.